Egy vén ember bánatjában

Egy vén ember bánatjában

Csak kesereg ő magában;

Ifjúságát óhajtozza,

Öregségét siratozza.- Mire juték vénségemre?

Sok búval teljes életre;

Nem reméllett öregségre,

Jaj, mit érek még végtére?Gyászba borult a vén fejem,

Búra fordult mind örömem;

Nagy jajszóra minden kedvem,

Kiért gyakran könnyez szemem.Mert megutált egész világ,

Hogy kóróvá vált a virág;

Elfonnyadott a szép zöld ág;

Madár sem száll reá immár.Jaj, egyedül elhagyottan

Barátimból mind kifogytam!

Erőmben megfogyatkoztam,

Szép elmémtől elmaradtam.Jaj, énnékem már szegénynek,

Nagy bánatban élő vénnek!

Nincs hallása a fülemnek,

Nincs látása a szememnek.De a világ hadd utáljon,

Csak az Isten el ne hagyjon!

Oly kegyelmet nekem adjon,

Kiben lelkem vigadhasson!SzékelyföldForrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>