Mikor Krisztus Urunk

Mikor Krisztus Urunk

A földön járt

Szamár hátán,

Fölment egy kűhídra:

Szamara lába kificamodott.

Szent Fice Máté odafutott;

Szent kezivel megnyomkodta,

Szent szájával oszt megfútta:

Ín az ínnel,

Vér a vérrel,

Csont a csont hátyon forrjon!

Oly ép legyen ez a test,

Mint ezelőtt vót.Tápé (Csongrád)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>