Azt a kutya mindenét e világnak!

Azt a kutya mindenét e világnak!

Rosszabbul van dolgom, mint egy kutyának,

Mer a kutya bebújik a szénaboglyába,Én meg csak itt sanyargok e világba.Barkaszó (Bereg)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>