Csúf élet az orcakenyér

Csúf élet az orcakenyér

Hozzám ugyan sohase fér;

Hogysem így egyem kenyerem,

Kapán törjön a tenyerem.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>