Édesanyám, hét hónapja itt vagyok:

Édesanyám, hét hónapja itt vagyok:

Fülöp Lajos birtokába hervadok;

Elhervadok, mint ősszel a fügefalevél.

Kis angyalom, de hiába szerettél!Padé (Torontál)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

– Szüret után van az idő, házasodnyi kőne;

– Szüret után van az idő, házasodnyi kőne;

Én meg, anyám, férhöz mennék, ha valaki kérne.

De a legény, ki hozzám jár, elment katonánok,

Ha hazagyün, gyöngébb leányt választ a' magánok.– Nappal a vasútra járok, este a fonóba,

Vasárnap meg elmegyek a híres fogadóba.

Korán reggel fölöltözöm zsinóros nadrágbo,

Úgyis szépen muzsikálnak ott az új világbo.Húzd rá, cigány, hó fehérlik az aponyi réten;

Amit neked kerestem a vasúton a héten,

Amit borér nem adok, jó lesz pántlikáro,

Jó lesz pántlikáro, rózsám derekáro.– Édesanyám, mire várok, megyek Budapestre,

Ott a szép utcán sétálok minden szombat este.

Kikenyem én az orcámat, magam nagyra tartom,

Majd valaki belém szeret ott a Dunaparton.Karád (Somogy)Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Pálteleki pusztába szépen szól a muzsika;

Pálteleki pusztába szépen szól a muzsika;

Pálteleki intéző a levelünket most írja.

Írjad, írjad, seje-haj, majd én elmagyarázom:

Pálteleki pusztába nincsen megmaradásom.Pálteleki intéző ha fölül a lovára,

Szomorúan letekint a répa-kapássira;

Szomorúan letekint, hullanak a könnyei:

Savanyú tészta miatt nem akarnak maradni.Bakonyszentlászló (Veszprém)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Sej-haj, kását ettem, megígette a számat.

Sej-haj, kását ettem, megígette a számat.

Más öleli, csókolja ja babámat;

Más öleli, másnak ül az ölébe,

Sej-haj, más kacsingat világoskék szemébe.Sej-haj, nincsen rózsa, csak a száraz levele.

Nincs szeretőm, az anyja lebeszélte:

Lebeszélte a jó anyja, hogy ne szeressen,

Sej-haj, szegény vagyok, gazdagabbat keressen!Mezőtúr (Szolnok)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Füstös a kemence szája.

Füstös a kemence szája.

Félre áll a gazdám szája:

Ha kérjük a kenyerünket,

Félrehúzzák a szemüket.Borzavár (Veszprém)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Jaj, de sokat kapáltam a nyáron!

Szentlászlói lányok mind napszámba járnak;

Szentlászlói lányok mind napszámba járnak.

Hatvan krajcár a napszámuk,

Sej, buktyel-szoknyát vesznek rájuk.

Csárdás kis angyalom,

Fáj a szivem nagyon.Árpa, árpa, árpa, három tábla árpa;

Árpa, árpa, árpa, három tábla árpa.

Ki fogja azt lekaszálni,

Sej, ha én be találok válni?

Csárdás kis angyalom,

Fáj a szivem nagyon.Bakonyszentlászló (Veszprém)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Szilasbalhás szép határa de üres!

Szilasbalhás szép határa de üres!

Mind kimentek a munkások belőle.

Hoztak bele bugerokat, tótokat;

Sírhatnak is a szilasi nagy urak.Szilasbalhás (Veszprém)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Ej-haj, de meguntam azt az urat szolgálni,

Ej-haj, de meguntam azt az urat szolgálni,

De még jobban pajtájába bemenni!

A fűzőtű megszúrja a kezemet.

Sej-haj, kit szerettem, az az enyim nem lehet.Szolgaegyháza-Szabadegyháza (Fejér)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Azér, hogy én ilyen beteg vagyok

Azér, hogy én ilyen beteg vagyok

Kilenc kislány szeretője vagyok;

A tizedik el van tőlem zárva

Fülöp Lajos szőlőbirtokába.Fülöp Lajos szőlőbirtoka, lukadjá ki;

Te meg, babám, szabadulj ki!

- Szabadulnék, seja-haja-haja, de nem lehet:

Leszerződtem rája erre a három és fél hónapra.Padé (Torontál)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Ha akarok, új esztendőt csinálok:

Ha akarok, új esztendőt csinálok:

Én má többet a dohánba nem járok;

Megmosom a dohántól a kezemet;

Nem eszek már több keserű kenyeret.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Mikor én a bányába elmentem,

Mikor én a bányába elmentem,

Először is csillésnek szegődtem.

Nehéz volt a lapát meg a csákány;

A fekete széntől megijedtem.Öskű (Veszprém)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Kevés hold jut egy kaszára,

Kevés hold jut egy kaszára,

Elfogy karácsony napjára...

Zálogolni megy a bíró,

Nem tartja fenn a sok síró.

Gyermek menne iskolába,

Nincs kenyér a tarisznyába.

A házon rongyos a fedél,

A gólya rászállni sem mér.A sok adó terhe alatt

A házgerenda majd leszakad.

Jár mindég a végrehajtó

Vizsgálni, van-é dobra való?

Sok helyről búsan távozik,

Nyomort lát és sóhajtozik:

- Ezt nem lehet eldobolni,

Szörnyű nehéz kiutalni!Orosháza (Békés)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Szerelmes, édös Istenünk!

Szerelmes, édös Istenünk!

Ugyan bizon mi lesz velünk?

Mind csak szántunk, mind csak vetünk,

Még sincs megevő kenyerünk!A sok adó, a sok fizess

Miatt szuszék, járom üress;

Pedig úgy terem itt a rozs,

Mint (Bécs)be a palaglafosFődünk tiszta búza helyett

Az üdőn es konkolyt termett;

S ha vaj egy szál búza sarja

Megmaradt, azt bogár marja.Tavaszt es heába várunk,

A tavaszba sincs áldásunk;

Nyugoti meg északi szél

Leforrázza, ami kikél.Ami régen ritkábban vót:

Szénánk mind elviszi az Ót;

Nincs víg arató, takaró

Nem fényes a kasza, sollóEstán bátyom panasszára

Azt kérdezi a komája:

- Koma! Mi a palánéta

Vajon nem az-é az oka?Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Pista bácsi ha kimegy a pajtába,

Pista bácsi ha kimegy a pajtába,

Százhúsz csomót oldoz le egy sorjába.

- No, ti lányok, nem alszotok az éjszaka,

Míg ez a sok dohány be nem lesz csomózva!- Kérem szépen, Pista bácsi, jöjjön ki,

Elbocsátó levelemet hozza ki!

Írja meg az elbocsátó levelet,

Dolgoztunk a dohányában eleget!Verpelét (Heves)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Házamon rongyos a fedél,

Házamon rongyos a fedél,

A gólya is rászállni fél.

A sok adó terhe alatt

Házgerendám majd rám szakad.Zálogolni jön a bíró,

Nem hatja meg a sok síró:

Szekérre rakja gúnyámat,

Utolsó véka búzámat.Sok csak a lábát lógatja,Mégis van zsíros falatja.

Nekem feltörik tenyerem,

Mégis alig van kenyerem!Itt a húsvét és karácsony,

Kenyér sincsen asztalomon.

Ha szememből nem foly könnyem,

Sótalan eszem kenyerem.Kiskunság (Pest)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Fáj a hátam, mer megverte a csendőr,

Fáj a hátam, mer megverte a csendőr,

Hogy az Isten tagadja ki a mennyből!

Tagadja ki; eget, földet ne lásson!

Ártatlanul megkínozott a nyáron.BeregForrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Nincs is annál betyárosabb élet,

Nincs is annál betyárosabb élet,

Amely kislány bányászlegényt szeret:

Bányászlegény nappal a szenet vágja,

Éjjel meg a babáját csókolja.(Nógrád megye)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Felszántom a császár udvarát,

Felszántom a császár udvarát,

Belévetem hazám búbaját.

Hadd tudja meg császár fölsége,

Mi terem a magyar szívébe.Bánat terem abban, búvetés;

A magyar élete szenvedés.

Áldd meg, Isten, császár fölségét,

Ne sanyargassa magyar népét!Szalóc (Gömör)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Nincs boldogtalanabb

Nincs boldogtalanabb

A szegíny emberné,

Mer nyomorósága

Nagyobb a tengerné.Mer idejin regvelAblakján az espán,

Kezibe a csákán,

Dologra szóllítván.Bíró az adóé,

Mester gabonáé.

Ha szovát megveted,

A derest hevered.Kolon (Nyitra)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Hét órakor megyek a szövőgyárba,

Hét órakor megyek a szövőgyárba,

Édesanyám sírva néz ki utánam.

Sírhatsz anyám, sírba tesz a szövőgyár,

Sírba tesz egy göndör hajú magyar lány.Leégett a győrvárosi szövőgyár,

Benne égett tizenhárom magyar lány;

Verd meg, Isten, verd meg azt a jó anyát,

Aki szövőgyárba adja a lányát.Nyúlhegy (Győr)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Kiürült a búzásveröm,

Kiürült a búzásveröm,

A kutyámat agyonveröm.

- Ne verj agyon, édös gazdám,

Kitelelök búzaszalmán.Szeged (Csongrád)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Mátraszelén lakom én,

Mátraszelén lakom én,

A bányába járok én.

Acélfúró, kalapács a kezembe,

Pénzt keresek belőle.Tatabánya (Komárom)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Azt a kutya mindenét e világnak!

Azt a kutya mindenét e világnak!

Rosszabbul van dolgom, mint egy kutyának,

Mer a kutya bebújik a szénaboglyába,Én meg csak itt sanyargok e világba.Barkaszó (Bereg)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Hej, ha nékem száz forintom vóna:

Hej, ha nékem száz forintom vóna:

Két kilogramm nullás lisztem vóna.

De mivelhogy nincsen,

Marék málé a kincsem.

Vizet iszom rája.Nagyszalonta (Bihar)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

A fődesúr csak bálozik,

A fődesúr csak bálozik,

Hónapról nem gondókozik,

Vendégségöt üt mindönnap,

Éjjel-nappal csorog a csap;

Van ott övés, van ott ivás,

Van eccőre hat muzsikás;

Marha, jószág veszendőbe.

Nem tom, hogy lösz jövendőbe?

A disznyót is megölették,

S karácsonba mind megötték.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Húzd rá, cigány, szaporán!

Húzd rá, cigány, szaporán!

Hatvan forint a dohány,

Esztendőre hetven lesz:

A kukásból báró lesz!Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Szép Várpalota körül van kerítve:

Szép Várpalota körül van kerítve:

Bányászlegényből van a kerítése.

Bányászlegény nappal a szenet vágja,

Éjjel pedig a babáját csókolja.Várpalota (Veszprém)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Nagybátonyi gyerek vagyok,

Nagybátonyi gyerek vagyok,

Nagybátonyban születtem.

Kiskoromtól nagykoromig

Benne felnevelkedtem!Kilenc zsandár kísér engem

A bátonyi főutcán.

Véletlenül betekintek

A szeretőm ablakán.És onnan is azt kiáltja:

- Bányászlegény, gyere be!

Adj egy csókot, egy utolsót,

Kacsintsál a szemembe!(Nógrád megye)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Igyuk a bort jó vastagon,

Igyuk a bort jó vastagon,

Hogy az Isten többet adjon!

Bort iszok én, nem vizeset,

Hogy héjába ne fizessek

Hogy héjába ne fizessek.Bort iszok én, látod, pajtás;

Nem élek én búval, mint más.

Ha én búval élnék, pajtás,

Én is megvénülnék, mint más.Szeretnék én soká élni,

Nem kellene megvénülni;

Pénzen búzát se kék venni,

Adót se kéne fizetni!De nincs már a házamon fedél,

Rászállna a gólya, de fél.

A nagy iga: adó alatt,

Házgerendám majd leszakad.Egzekválni jön a bíró,

Utána a végrehajtó;

Elviteti az ágyunkat,

Utolsó véka búzánkat.Most mán kimék a tanyára,

Nincsen búza, nincsen árpa;

Elvitték az adósságba,

Elvitték az adósságba...Dér nem lepi a subámat,

Zsuzsok nem éri búzámat;

Mind üres a búzásverem,

A kutyáim szélnek verem.Szeged (Csongrád)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Cementgyárba fújják a hat órát.

Cementgyárba fújják a hat órát.

Minden kislány várja a babáját.

Én is azé kerülöm a gyárat,

Hat órára várom a babámat.Bélapátfalva (Bereg)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Ráncos csizma, fakilincs,

Ráncos csizma, fakilincs,

Kenyér meg egy falat sincs.

Dunárul fúj a szél.Tajtékpipa, zsebóra,

Sohase üt ki jóra.

Dunárul fúj a szél.Morotva-puszta (Torontál)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Mögállj, bíró, mögállj, nemsokára!

Mögállj, bíró, mögállj, nemsokára!

Nem sokáig ülsz a törvénházba,

Mert a szögént nagyon sújtogatod,

Az adóér nagyon szorongatod.Lőrincfalva-puszta (Torontál)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Jaj, istenem, de nagy baj a szegénynek!

Jaj, istenem, de nagy baj a szegénynek!

Elmondja azt a jó gazda mindennek.

Minek bántja a szegényt a jó gazda?

Elég a szegénynek a maga baja!Kérsemjén (Szatmár)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Jaj, de mély az Albert-akna beszálló

Jaj, de mély az Albert-akna beszálló

Tetejében ül két fekete holló;

Mind a kettő kiterjeszti a szárnyát, de a szárnyát.

Bányászlegény ölelgeti babáját.Jaj, de mély az Albert-akna belseje!

Köröskörül oszlopokkal van tele;

Nem nézhetek ki belőle semőrre, de semőrre:

Sem a derűs, sem a borús időre.Szécsényfelfalu (Nógrád)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Bányászlegény, jól megrakd a csillét!

Bányászlegény, jól megrakd a csillét!

Az hoz néked igaz jószerencsét.

A kőszén fekete, fekete a tárna

Feketébb a rózsám szeme párja.Sulyok Pista ám a derék vájár:

Végigsétál a bátonyi utcán;

Ki van fényesítve, csillog a csákánya.

Balog Mari büszkén jár utána.(Nógrád megye)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Nincs is annál betyárosabb élet,

Nincs is annál betyárosabb élet,

Ha az ember bányászkislányt szeret:

Bányászkislány zörgeti a gépet.

Húzd rá, cigány, ez a bányászélet!Edelény (Borsod)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

A gallai zöld erdőben születtem;

A gallai zöld erdőben születtem;

Anyám sem volt, mégis felnevelkedtem;

Úgy nőttem fel, mint erdőben a gomba.

Bányász lettem még húszéves koromba.Ez az erdő de szép erdő tavasszal!

Dobog szivem, nem birok én magammal.

Arrafelé, amerre a csille jár,

Vágyik szivem egy bányászleány után.Tatabánya (Komárom)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Füstöl már a cirokgyárnak kéménye,

Füstöl már a cirokgyárnak kéménye,

De sok kislány vígan dolgozik benne.

Kilenc kislány tiszta fehér ruhába,

Rostálja a cirokmagot tisztára.Megállott már a sziladi cirokgyár,

Minden anya hazavárja a lányát,

Ne várj, anyám, ne várj haza engemet,

Mert egy vidám, barna legényt szeretek!Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Hat órakor megyek a bevátóba

Hat órakor megyek a bevátóba

Édesanyám sírva néz ki utánam.

- Sirass, anyám, sírba tesz a dohánygyár!

Mind hervadásba van a gyári kislány.Füstölög má a bevátó teteje.

De sok kislyány megfejíredett benne!

Én is móta a bevátóba járok,

Szemlátomást, mint a rózsa hervadok.Leégett má a bevátó teteje,

Százhúsz kislyán mégis dógozik benne.

Verje meg az Isten azt az éldesanyát,

Ki a dohánygyárba veszti el a lyányát!Füstölög má a bevátó teteje,

Lángba borult má az egész belseje.

- Gyertek, fiúk, ótsuk el a lángokat,

Ne hagyjuk a víg kövesdi lyányokat!Mezőkövesd (Borsod)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Nem kell a szegényt bántani!

Nem kell a szegényt bántani!

Útjára kell bocsátani,

Mert az vissza szokott jönni,

Nagy károkat szokott tönni.Erdőköz (Bereg)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Keresztúr má nagyba halad dolgába:

Keresztúr má nagyba halad dolgába:

Kétszáz munkás dolgozik a lengyárba.

Nagy ára lesz a kendernek, a lennek;

Hogy a fene, mennyi gyár van, enné meg!Tarcsafalva (Udvarhely)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Négy szál deszka rideg házam,

Négy szál deszka rideg házam,

Zörgő forgács nyugvóágyam.

Ez az egész keresményem,

Ezzel most már be kell érnem!Így fizet az álnok világ:

Sokat ígér, keveset ád.

Igen hitvány ez a kis bér,

Amit nékem oly szűken mér.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Csúf élet az orcakenyér

Csúf élet az orcakenyér

Hozzám ugyan sohase fér;

Hogysem így egyem kenyerem,

Kapán törjön a tenyerem.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Szegény paraszt, mindig kinn laksz a tanyán;

Szegény paraszt, mindig kinn laksz a tanyán;

Fene megesz a lebbencsen, a tarhonyán.

Télen hideg, nyáron nagyon meleg van.

A csuda, hogy a jó lélek benned van.Szabadszállás (Pest)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

A szegénynek rossz a sorsa,

A szegénynek rossz a sorsa,

Nincs, ki könnyebbítsen rajta;

Bölcsőn kezdi szenvedésit,

Csak a sírnál éri végit.Kiskunhalas (Pest)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Van már nekem szép, új csizmám.

Van már nekem szép, új csizmám.

Karácsonyba fel is húznám;

Az egyiknél jobb a másik:

Nincs több rajta, csak három lik!

Két szál búza, négy szál konkoly.

Gazdaságom mind csak így foly.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Nincsen dézsma, nincsen robot,

Nincsen dézsma, nincsen robot,

Mégiscsak ütik a dobot;

- Seje ridi, radóra! -

Hat ökrömet elvüszik az adóba.Zireg-zörög ablak, ajtó.

Gyün be rajt a végrehajtó.- Seje ridi, radóra! -

Dunyhát, vánkost fölirgyák az adóba.A faluba lótnak-futnak,

Jaj a tiknak, jaj a ludnak!

- Seje ridi, radóra! -

A vak réce nem ölig az adóba.Lótnak-futnak idestova;

Ez az ílet de mustoha!

- Seje ridi, radóra! -

Cifra dunyha nem ölig az adóba.Fölirnak ott minden szeget,

Amit csak ott irni lehet.

- Seje ridi, radóra! -

Tunikát is elvüszik az adóba.Potyond (Sopron)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Nincs boldogtalanabb a parasztembernél,

Nincs boldogtalanabb a parasztembernél,

Mert nyomorúsága nagyobb a tengernél.

Soha nyugta nincsen.

Éjjel-nappal készen

A talpán kell állni.Cifrasággal teljes rongyos szűrdolmánya.

Alig van szegénynek egy pipa dohánya.

Fekete kenyérrel,

Egy kis leveskével

Meg kell elégedni.Már reggel jó korán ott terem az ispán,

Kezébe a csákány, robotra szólítván.

Ha szavát megveti,

Bezzeg megheveri

A derest, jajgatván.Száraz gégéjét csak a víz öblögeti,

Éhes gyomrát pedig árpakenyér tölti;

A sovány túróval,

Hajdinagombóccal

Meg köll elégedni.Egész nap fáradoz, de másért dolgozik,

A sok dézsmát szedik, meg sem is köszönik.

Ha pedig vétkezik,

A tömlöcbe teszik,

Hol sem eszik, iszik.Bíró az adóért, pap, mester stólaért

Zsidó és kocsmáros pálinka áráért

Zaklatják untalan;

Mentsége hasztalan,

Míg lelnek benne vért.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Falu végin a vasvella,

Falu végin a vasvella,

Mégis begyütt a korela!

Nem bántja (j)az az urakat,

Csak a szögén parasztokat.Kiskunfélegyháza (Pest)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Nincs szebb élet, mint a kapás emberé,

Nincs szebb élet, mint a kapás emberé,

Ha szőlőjét a jég mind el nem veré;

Szüret után, ha beszedi dézsmáját

Hordó-fűzér koszorúzza munkáját.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

A téeszben de büszkék a leányok!

A téeszben de büszkék a leányok!

Dolgozni mind a kertészetbe járnak;

Mind a takarékba rakja ja pénzét,

Mégis hitelbe vásálnak kelengyét.Lányok, lányok, téeszbeli leányok,

A szigetbe kábosztát vágni járnak.

Olyan fagyos a káboszta levele,

Szegényeknek majd kihullik a könnye.Lányok, lányok, téeszbeli leányok,

Mostanába sok panasz van reátok:

Azt lesitek, hogy merre jár a pósta,

A téeszben meg megfagyott a káboszta.Berhida (Veszprém)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Motorosnak vágatom a hajamat.

Motorosnak vágatom a hajamat.

Nagyváradon javítják a motromat.

Motorina kevert benzin, fel legyen tankolva!

- Gyere, rózsám, adj egy csókot az útra!- Motorosnak csókot adni nem lehet,

Mert a motoros igaz szívből nem szeret.

Ha a motoros igaz szívből szeretne, szeretne,

Maga mellé az ülésbe ültetne.- Kicsi vagy te, babám, még az ülésbe;

Ráz az "utosz", majd kiesel belőle.

Ha még egyszer felülnék a, sej-haj, az ülésbe,

Bekapcsolnám a monettát ötösbe.Érendréd (Szatmár)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Ördög bújjon Donya Péter lipitt-lopott,

Ördög bújjon Donya Péter lipitt-lopott,

Ördögbőrből elkészített bakkancsába!Minek iszik három éjjel, három nap

A szövetkezet kocsmájában?

Kilenc iccés torka,

Tizedikkel megtoldja

Péter bátyánk...Galgahévíz (Pest)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Hej, cigányok, cigányok,

Hej, cigányok, cigányok,

Szóljon a muzsikátok!

A szívem hadd dobogjon,

Csizmám sarka kopogjon!Elmúlt már a rossz idő:

Nincs úr, csendőr, intéző.

Csendesek a hajnalok,

Nem verik az ablakot.Hej, cigányok, cigányok,

A nótámat húzzátok.

Cselédje már nem leszek

Én ezután senkinek."Hé" voltam csak azelőtt;

Cselédidőm már kitőtt.

Jött az orosz katona:

- Szabad lettél, azt mondta.- Szántsál is, de magadnak,

Búzádat te arassad!

A szőlő is a tiéd,Meg az erdő, meg a rét.Azóta lett tüzesebb

Az én borom, édesebb,

Fehérebb a kenyerem;

Becsületes jó nevem.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Motorosnak úgy jó volna,

Motorosnak úgy jó volna,

Ha a volán kolbász volna,

Benzintartály boroskancsó lenne,

A brigádos szép lány lenne.Székelyhíd (Bihar)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Fölültem a „jár”-traktorra,

Fölültem a „jár"-traktorra,

Megakadt a mackóm szára.

Gyere babám, azt a rézangyalát,

Akaszd ki a mackóm szárát!Székelyhíd (Bihar)Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Téesz-legény hogyha kimegy a határba,

Téesz-legény hogyha kimegy a határba,

Kialussza magát istenigazába!

Azt mondja: - ráérek!

Az elnököt hadd egye meg a méreg!Téesz-legény, ha bemegy az eszpresszóba,

Azt kérdi a pincértől, hogy van-e szóda?

- Húzzátok, zenészek!

Így mulatnak majd a téesz-legények!Minden lánynak az legyen a kívánsága:

Téesz-legény legyen az ő hálótársa!

Mind férjhez mennének,

De a legények nősülni nem mernek;

A legények házasodni nem mernek.Berhida (Veszprém)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Sej, Galgahévíz közepébe van egy fa;

Sej, Galgahévíz közepébe van egy fa;

Reászállott már a béke galambja.

Békegalamb, tőled csak azt kívánom:

Sej, békét hirdess az egész nagy világon!Sej, lányok, lányok, gyöngyvirágot szedjetek,

Gyöngyvirágból gyöngykoszorút kössetek;

Tegyétek a békegalamb szárnyára,Sej, hadd vigye el az egész nagy világra!Galgahévíz (Pest)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Téesz-kislány, ha kimegy a határban,

Téesz-kislány, ha kimegy a határban,

Jaj, de sokat mérgelődik magában!

Olyan nagy gaz van a kukoricába,

Azt sem tudja, melyik szélit kapálja.Téesz-kislány, ne epeszd a szívedet!

Majd beírják a munkaegységedet.

Sose legyél azér olyan bánatos!

Tudod, hogy normába szánt a traktoros.Berhida (Veszprém)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Kicsi szívem, merre van az én hazám?

Kicsi szívem, merre van az én hazám?

Merre sirat engem az édesanyám?

Nem sirat, mert rég el vagyok feledve, temetve;

Megnyomott az Universal kereke.Érendréd (Szatmár)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Már én többet nem dolgozom robotba,

Már én többet nem dolgozom robotba,

Belépek én a termelő csoportba,

Szép a munka, a közös munka, gyorsan is halad.

Szüret után, édes rózsám, enyém vagy!Darnózseli (Moson)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Kis menyecske fehér meszelt szobája

Kis menyecske fehér meszelt szobája

Három éve van a fekete gyászba;

Mer az ura kinn van Amerikába.Tegnap kaptam Ókontriból levelet:

- Gyere haza, kedves uram, ha lehet!

- Hazamennék, nincsen ötven dollárom,

Nincs amivel (a) hajójegyem kiváltom.Orosháza (Békés)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Traktorosélet szép élet,

Traktorosélet szép élet,

Akármit is beszélnek:

Deszkabarakk a hazája,

Barna kislány a babája,

Csuhajja!Érszalacs (Bihar)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Budapestről kiindult egy gőzhajó,

Budapestről kiindult egy gőzhajó,

Tetejébe nemzetiszín lobogó,

Négy sarkára fekete gyász van tűzve.

Isten veled, szülőföldem, örökre!Mikor kezdtem a tengeren utazni,

Kezdett velem a gőzhajó süllyedni;

Leborulva imádkoztam, de nagyon:

- ments meg, Uram, ezen a nagy utamon!Ha meghalok, a tengerbe dobjanak!

Holttestemet megeszik a nagy halak.

Csontjaimat a hullámok ringatják,

Odahaza a kislányok siratják.Hódmezővásárhely (Csongrád)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Verd meg, Isten, a nagyságos urakat!

Verd meg, Isten, a nagyságos urakat!

Ütik-verik a szegény parasztokat.

Nem lehet már az országban megélni,

Ki kell Amerikába vándorolni.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Nincs szebb élet a miénknél,

Nincs szebb élet a miénknél,

A bányászi mesterségnél,

Mert mi adót nem fizetünk;

Mikor tetszik, elmehetünk.Hétfőn reggel virradóra

Jön a pitbósz az ajtóra:

- Föl bányászok, hat az óra,

Eldudált már a bojlerba- Miszter pitbósz, nem dolgozunk,

Mind egy szálig bestrajkolunk

Bestrajkolunk, megmutatjuk,

Hogy a szenet nem ladoljuk.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Nagy óceán tenger vize,

Nagy óceán tenger vize,

Ne hányd a hullámod!

Úgyis tudod, régen láttam

Szép szülőhazámot.Ha még egyszer megláthatom,

Megmaradok benne;

Nem kell nekem soha többet

Amerika kincse!Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Végigmentem tegnap este a Tápió partján;

Végigmentem tegnap este a Tápió partján;

Jött a babám, kasza volt a vállán.

Izzadtságtól fénylett az orcája;

Odaadtam a zsebkendőm: törölje le róla!Megköszönöm, kis angyalom, csipkés zsebkendődet,

Adok érte két szál nefelejcset.

Nem törölöm bele az orcámat.

Büszke vagyok, mert sok rendet vágtam az országnak.Zúg a traktor a faluba, a cséplőgép zümmög,

Acélos búzát csépel, nem üszköt.

Vígan visszük a termény-gyűjtőbe,

Villanyfényes köves útat kap a falu érte.Tápiószecső (Pest)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Csillag, csillag, jaj, de régen utazol!

Csillag, csillag, jaj, de régen utazol!

Nem látod-e az én babám valahol?

Látom bizony Észak-Amerikában,

Dolgozik az iszonyatos vasgyárban.Reggel hétkor mentem el a munkára;

Este hatkor megyek a vacsorára.

Előveszem hatlyikú furulyámat,

Elfuvalom én keserves nótámat:"Mikor kezdtem a tengeren utazni,

Kezdett velem a gőzhajó hánykódni.

Imádkoztam ájtatosan magamba;

- Én istenem, segélj engem hazámba!"Réde (Veszprém)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Főaknász úr, jelentem:

Főaknász úr, jelentem:

Már Kisgyónról elmegyek.

Inkább megyek akárhova,

De Kisgyónba többé soha!

Seje-huja-hej!Kimegyek az aknából

Leszámolok nagyjából:

Adják ki a kiskönyvemet,

Mert Kisgyónba nincs kereset!

Seje-huja-hej!Ha bányász vagy, ne búsulj!

Életeddel ne gondulj!

Fogd a lámpát a kezedbe,

Barna kislányt az öledbe!

Seje-huja-hej!Szápár (Veszprém)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Igyál, pajtás, bányász pajtás!

Igyál, pajtás, bányász pajtás!

Jó a bor is, ha nincsen más.

Hisz a bányász a föld alatt

Napsugarat ritkán láthat.

Fogd fel, pajtás, fogd fel, pajtás,

Fogd fel, pajtás, a poharat!Várpalota (Veszprém)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Hallottam Amerikáról sok szépet beszélni;

Hallottam Amerikáról sok szépet beszélni;

Elindultam én is oda szerencsét keresni.De engemet a rossz talál és a jó elkerül.

Boldogtalan a világon én vagyok egyedül.Nem okozhatok én senkit, magam vagyok oka.

Nem kísért ki a falumból senki karonfogva.Se a bíró, se a csendőr, se a falu szája,

Csak az átkos pénzvágy hozott az idegen tájra.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Ha bányász vagy, ne busulj!

Ha bányász vagy, ne busulj!

Életeddel ne gondulj!

Vedd a csákányt a kezedbe,

Barna kislányt az öledbe!

Sejehuja-ha!Ha a mérnök megszólít,

Annak is megmondom én:

- Főmérnök úr, nem aludtam,

Sej, az éjjel jól mulattam.

Sejehuja-ha!Várpalota (Veszprém)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

– Fehér holló, jaj, de régen bujdosol!

– Fehér holló, jaj, de régen bujdosol!

Nem láttad-e a galambom valahol?

– Láttam bizony a nyújorki dipónál

Hajójegyet váltott ott az ágentnál

Nevijorkból elindul a gőzhajó,

Szomorkodik rajta a sok utazó.

Árbocára selyemzászló van kötve,

Isten hozzád, Amérika, örökre!Kapitány úr, jól vezesse a hajót,

Magyarországnak vegyen direkciót

Ott vár engem feleségem, gyermekem,

Akikért megreped a gyenge szívem.Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Palmertoni gyárban de sok munkás van;

Palmertoni gyárban de sok munkás van;

Ott a magyar munkás kevés pénzen van.

Nehéz vasat forgat a két kezében;

Eldalol egy nótát nehéz kedvében.Nekem a fény, csillag csak akkor derül,

Hogyha Kossuth Lajos győzve visszajön.

De ha nem jön Kossuth, pártja elveszne,

Akkor nékem a sír jobb hazám lenne.Szerencs (Borsod)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

He bevágom a csákányom a szénbe,

He bevágom a csákányom a szénbe,

Csak úgy rugja a szenet a szemembe!

- Vágjad, pajtás, hadd rugja a szemedbe!

Irén-bányán aranypénz lesz belőle.A bányába keresik az aranyat,

Nem az ágyon, se nem a meggyfa alatt,

Mert ha azt a meggyfa alatt keresnék,

Bányászlegényt sehol meg nem becsülnék.

(Nógrád megye)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Mikor elvitt a hajó, nem tudtam én,

Mikor elvitt a hajó, nem tudtam én,

Hogy a munkám gyümölcse nem az enyém!

Amióta kint vagyok, Ohióban rab vagyok,

Megtudtam én!Panaszolom szeleknek bajaimat,

Közlöm velök immáron kínjaimat;

Mondom zengő erdőknek és a magos hegyeknek

Jajjaimat.Tatabánya (Komárom)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Öreg bányász bemegy a csárdába,

Öreg bányász bemegy a csárdába,

Tíz liter bort hozat asztalára.

Tíz liter bor, száz szál gyertya mellett,

Így mulat egy öreg bányászgyerek.Ki a borát rögtön meg nem issza,

Gyün a mester, az ajtót rányissa:

- Eridj haza, bányász, vacsorára!

Este tízkor lemész a bányába!Jásd (Veszprém)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Elment az én rózsám idegen országba;

Elment az én rózsám idegen országba;

Levelében írja: menjek el utána!

Nem megyek, nem megyek én Amerikába,

Inkább meggyászolom fekete gúnyába.Dunaföldvár (Tolna)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Esik eső, jaj, de szépen csepereg!

Esik eső, jaj, de szépen csepereg!

Barna kislány az akna partján kesereg.

Sírva kéri ő a főaknász urat:

- Egypár szóra hívják ki a babámat!Bányászlegény, ha bemegy a bányába,

A csákányát vágja a szén aljába.

- Vágjad, pajtás, hadd rugjon a szemembe,

Mert Somsályon aranypénzen fizetnek!- Bányászlegény, addig nem lesz ma sikta

Míg ki nem lesz a métered faragva.

- Itt van már az éjfélnek az ideje,

Ki is van már a méternek fele.A szállító, ha bemegy a bányába,

Elsiet a közeli nomerára

Százhúsz csillét leszállít egy órára,Majd csak akkor gyujt rá cigarettára.A somsályi felső tárna de magos!

De sok szegény bányászlegény hervad ott!

Hervadozik, mert büdös a levegő;

Mer a bánya olyan, mint a temető.Leszakadt a bányának a teteje,

Benne maradt százhúsz ember élete.

Sírhat-ríhat a sok árva eleget,

Mer odalett, ki kenyeret keresett.Somsály-bányatelep (Borsod)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Alacsony a tárna

Alacsony a tárna

Bányász, vigyázz rája!

- Aknász uram, az egekre kérem:

Segédvájár szeretőm nékem,

Eresszen hozzája!(Nógrád megye)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

A bányának magas tornya, sej, rászállott a gólya;

A bányának magas tornya, sej, rászállott a gólya;

Vizet hozott a szájába bányászok számára.

Mosdjatok meg, ti bányászok, mert szenesek vagytok!

Azt csak a jó isten tudja, hogy ti föld alatt dolgoztok.A bányásznak jól megy dolga, sej, semmire sincs gondja:

Főaknász úr a parancsot reggel felolvassa.

Fizetést is kap a bányász kétszer egy hónapba,

Nem ölég a babájának képeslevelezőlapra.Ősi (Veszprém)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Mizserfai bánya fala de magos!

Mizserfai bánya fala de magos!

De sok szegény bányászlegény hervad ott!

Elhervad ott, mert rossz ott a levegő,

Mer a bánya olyan, mint a temető.Bányászlegény, ha bemegy a bányába,

Egyenesen megyen a numerára

Éles csákányt belevágja a szénbe.

- Vigyázz, pajtás, beleszáll a szemedbe!Nemti (Nógrád)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

A bányász lenn a föld alatt csak vájja a szenet,

A bányász lenn a föld alatt csak vájja a szenet,

És míg a munkát végzi, nem látja az eget.

A csille lassan telik, a karja fáradt már,

A lelke fenn a földön, ki tudja, merre jár?

Lelke messze jár, hol a napsugár:

Egy kis bányász-kislány vár.Várpalota (Veszprém)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

– Szépen kérem a főaknász uramat:

– Szépen kérem a főaknász uramat:

Egypár szóra húzza föl galambomat!

– Nem húzhatom, kedves lányom, nem lehet,

Szigorú a bányamester megbüntet.Főaknász úr, ha feljön az aknára

Nézzen bele a mély akna szájába!

Ott lát engem kis kalapba, nagy sárba;

Bal kezemben kék lánggal ég a lámpa.(Nógrád megye)Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Nevijorki kikötőbe áll egy hadihajó;

Nevijorki kikötőbe áll egy hadihajó;

Tetejibe, közepibe nemzeti lobogó:

Fújja a szél, fújja, hazafelé fújja;

Kilencéves amérikás megy az Ókantriba.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Tegnap kaptam jó anyámtól levelet:

Tegnap kaptam jó anyámtól levelet:

- Gyere haza, édes fiam, ha lehet!

- Hazamennék, nincs egy betyár tallérom,

Akivel a hajójegyet megváltom.Szomorú az édesanyám háztája,

Mert a fia elment a nagyvilágba.

Itt sínylődik a gibbsi fűrészgyárban,

Bele is hal nagy, keserves bújába.Palád (Szatmár)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Van nekem egy szép szeretőm: egy göndörhajú, barna lány,

Van nekem egy szép szeretőm: egy göndörhajú, barna lány,

Szeretett is az engemet tiszta szívből igazán,

De az anyja, a vén banya, minden áron el akarja tiltani, hogy

Nem szabad az ő lányának téesz-legényt szeretni!Berhida (Veszprém)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Fiumeni kikötőbe

Fiumeni kikötőbe

Vándorhajó van kikötve.

Vándorlegényeket várja,

Viszi nagy Amerikába...Elvisz nagy Amerikába,

A nagy fultoni vasgyárba.

Nem lát többé édesanyám.

Az én szerelmetes dajkám.Hódmezővásárhely (Csongrád)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Barna kislány, több levelet ne írjál,

Barna kislány, több levelet ne írjál,

Mert engemet Steltonban nem talál már!

Holnap este, seje-haj, kimegyek a dipóra

Kiváltom a tikettemet (a) hajóra.Cigánd (Zemplén)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Ne csodálkozz rajta, hogy én hervadt vagyok:

Ne csodálkozz rajta, hogy én hervadt vagyok:

Kilenc esztendeje, hogy köszörűs vagyok,

Tizediket töltöm az Alber gyárában.

Vasat köszörülök farmerek számára.Köszörűslegénynek de kevés a bére,

Reggeli, ebédre több pénz el is kéne;

Kevés dollár vagyon a ládafiában.

Visszatérek én is szép Magyarországba.Cigánd (Zemplén)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Bányászlegény, ha lemegy a bányába,

Bányászlegény, ha lemegy a bányába,

Acélpikét akasztja bal karjára;

Jobb kezében viszi le a bakettját

Minden percben várhatja a halálát.Bányászlegény ha meghal a bányába,

Nincsen anyja, aki végigsirassa.

Bánatában ráborul egy barna lány,

Gyöngykönnyeket hullat a koporsóján.Somló vidék (Veszprém)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Itt van Amerika vagy tán nyomorika?

Itt van Amerika vagy tán nyomorika?

Az ember rágondol: sose térhet haza!

Vándor itt az ember, nem biztatja senki;

Balsors, csapás éri, nem szánja meg senki.Amerika. Nekem ez nem szülőföldem!

Nem is derült reám még egy víg óra sem.

Hogyha rágondolok, milyen az én hazám,

Beborítja a könny a két piros orcám.Réde (Veszprém)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Lemegyek az iszonyú mély tárnába

Lemegyek az iszonyú mély tárnába

Kék lánggal ég a kezembe a lámpa;

Mert a bánya olyan, mint a temető:

Nincsen benne, csak a büdös levegő.Mizserfai bánya fala de magos!

De sok szegény bányászlegény hervad ott!

Nem nézhetek ki belőle semőrre:

Sem a derült, sem a borult időre.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Sötét felhők, sötét felhők vándorolnak az égen.

Sötét felhők, sötét felhők vándorolnak az égen.

Maradásom, maradásom nincs ezen a vidéken.

Az van írva a vándorló felhőkre:

"Isten veled, Magyarország, örökre!"Csatár-puszta (Veszprém)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Mikor jöttem én Amerikába,

Mikor jöttem én Amerikába,

Kihajlottam a hajó rácsára.

Könnyes szemmel tekingettem vissza:

Magyar hazám, látlak-e vagy soha?- Isten veled, kedves feleségem!

Majd visszasegít a Jóisten engem.

Vissza-vissza, de nem tudom, mikor?

Öreg ember leszek én már akkor.Réde (Veszprém)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Téeszcsébe jártam az este,

Téeszcsébe jártam az este,

Idesanyám azt is kileste.

Mindég csak azt hányja-veti szememre:

Kivel beszélgettem az este?!Nem beszéltem senki egyébbel:

A szeretőm testvéröccsével.

Avval sem beszélgettem oly sokáig:

Éjfél után három óráig.Várpalota (Veszprém)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Adria hűs tenger, játszik a hulláma,

Adria hűs tenger, játszik a hulláma,

Azon menek, kis angyalom, Dél-Amerikába.

Ott is én leszek az első, én állok a jobb sorba.

Isten tudja, látlak-e még valaha?Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

De magos a Ferenc akna teteje!

De magos a Ferenc akna teteje!

Szegény bányászlegénynek ott lett vége.

Nem gondolta még csütörtökön délbe,

Hogy vasárnap viszik a temetőbe.Feltették a levelet a postára,

Megérkezett vasárnap délutánra.

- Olvasd, anyám, ezt a gyászos levelet:

Ferenc aknán hagytam az életemet!Várpalota (Veszprém)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Új a szoknyám, de kerek az alja.

Új a szoknyám, de kerek az alja.

Gácsi szabó volt az, aki varrta.

Barna legény addig kerülgette,

Míg a szemét rajtam felejtette.Elsétálok a falu végén is túl,

Az én babám szántani most indul;

Elkísérem a gépállomásra:

Tiéd leszek, babám, nemsokára.Édesanyám, kedves édesanyám,

Már ezután büszkén nézhetsz énrám.

Én is élen járok a munkában;

Lesz bő aratás az egész határban.Hodoscsépány (Borsod)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Amerika nekem nem szülőhazám;

Amerika nekem nem szülőhazám;

Nincsen benne se víg napom, se órám;

Búval élem, búval töltöm világom,

Senki se látja szomorúságom.Fiuméban ültem fel a hajóra,

Visszanéztem széles Magyarországra.

Áldott legyen Magyarország örökre,

A sok magyar boldog lehessen benne!Mikor kezdtem a gőzhajón utazni,

Kezdett velem a gőzhajó játszani;

Én meg csak úgy sóhajtoztam magamba:

- Én istenem, segíts vándorlásomba!Piros rózsa virágzik a hegytetőn;

Árva vagyok, elhagyott a szeretőm.

Hej, de sokat fáradoztam utána,

Mégis ki vagyok a szívéből zárva.Fényes csillag, hej, de régen vándorol!

- Nem láttad-e a babámat valahol?

- Láttam biz én Észak-Amerikába;

Rásütött a fényes csillag sugára.Átány (Heves)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

– Fényes csillag, hej, de régen utazol!

– Fényes csillag, hej, de régen utazol!

Nem láttad-e valahun a galambom?

– Láttam, bizony: Észak-Amerikába;

Ott dolgozik a saromi vasgyárba.Holnapután ülök föl a gályára.

Visszanézek Észak-Amerikára.

Átkozott légy, Amerika, örökre,

De sok magyar boldogtalan lett benne!Elindulok a tengeren utazni,

Elkezd velem a hajó hánkulódni.

Ájtatosan imádkoztam magamba:

A Jóisten most segíjjen át rajta!Aki meghal, a tengeren leteszik,

A hóttestit a nagy halak megeszik,

A csontjait a hullám hajtogatja,

Idehaza a sok árva siratja.Megérkezett a nagy hajó Brémába,

Ott ültem föl a gőzkocsi-szobára.

Röpűtt velem, mint a sebes gondulat.

Feleségem, jaj, de régen láttalak!– Adjon isten, feleségem, jó estét,

Úgy gyüttem meg, mint egy váratlan vendég.

Az ajkamat a tiedhő kapcsullom,

Azt a piros két orcádat csókullom.Borzavár (Veszprém)Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Elment az én babám állami gazdaságba,

Elment az én babám állami gazdaságba,

Azt üzeni, menjek én is utána!

Édesanyám, eresszen el engem utána!

Találkozunk majd a kastély kisudvarába.Az én kedves rózsám selyemkendőt vesz nékem.

Rendet vág az újfalusi nagy réten.

Selyemkendő, sej, de lobog! Jákfáig látni;

Ki tud véled, babám, versengésbe kiállni?Dunapentele-Dunaújváros (Fejér)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Amerika hegyes-völgyes határa,

Amerika hegyes-völgyes határa,

De sok magyar átkot mondott reája:

- Átkozott légy, Amerika, örökre,

Csak még egyszer mehessek ki belőle!Réde (Veszprém)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Ha kimögyök, ha kimögyök Dél-Amerikába,

Ha kimögyök, ha kimögyök Dél-Amerikába,

Jegyet váltok, jegyet váltok szép Magyarországba;

Egy jó jegynek egy jó ötvenes dollár lösz az ára.

Visszagyüvök, kis angyalom, szép Magyarországba.Egyházaskér (Torontál)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Hamiltoni Ferry utcán

Hamiltoni Ferry utcán

Véges-végig járok...

Hó esik az útra,

Hideg szellő fújja.

Barna kislány bánatosan

Kiáll a kapuba.Hamiltoni Ferry utcán

Véges-végig járok...

Barna kislány várja,

De hiába várja:

Azt a szőke magyar legényt

Megölte a bánya.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Akdalei dugógyárnak bádog a teteje,

Akdalei dugógyárnak bádog a teteje,

De sok magyar legénynek ott hervad a kedvese!

Az enyém is oda van, az én kedves babám;

Bánatosan ki-kinéz a rostélyos ablakán.Cigánd (Zemplén)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Fecském, fecském, édes fecském,

Fecském, fecském, édes fecském,

Vidd el az én levelecském;

Vidd el, vidd el Amerikába,

Tödd a rúzsám ablakába!Ha kérdözik: honnan gyüttél?

Kinek a postása löttél?

Mondd mög, hogy egy bús árva szívtől:

A te régi szeretődtől.Egyházaskér (Torontál)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Gyertek, lányok, öltözzetek fehérbe,

Gyertek, lányok, öltözzetek fehérbe,

Úgy menjünk ki a gőzösnek elébe!

Hamburg táján felülünk a gályára:

- Szervusz, rózsám, megyek Amerikába!Odavan már a magyarnak mindene:

Elhagyta a régi, híres istene;

Nincsen neki tanyája, se gúnyája;

Ki ilyet ád, az lehet csak hazája.Pincehely (Tolna)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Este van már, kilencet üt az óra.

Este van már, kilencet üt az óra.

De sok legény szomjazik a bányába!

Olyan szépen mondja egy barna lánynak:

- Hozzál vizet a szomjazó bányásznak!Mátraszele (Nógrád)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Ez a major tüskével van kerítve.

Ez a major tüskével van kerítve.

Alig várom, kimehessek belőle!

Benne hagyom jó híremet, nevemet.

Nevem után a nyári szeretőmet.Kéthely (Somogy)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Elmegyek, elmegyek, el is van vágyásom.

Elmegyek, elmegyek, el is van vágyásom.

Ebbe a tanyába nincs már maradásom.

Visszajövetelem csak akkor lesz nekem,

Majd ha egy szem búza száz keresztet terem.

Az pedig sose lesz, hogy annyit teremjen,

Így hát, tanyanép, ne várjatok engem!Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Majorgazda befogta a vak lovát,

Majorgazda befogta a vak lovát,

Megkerűte a summások tanyáját.

Azt kiáltja, hogy: - Summások, kifele!

Aki beteg, bent egye meg a fene!Kéthely (Somogy)

Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

– Nyisd ki, anyám, zöldre festett rácsos kapudat,

– Nyisd ki, anyám, zöldre festett rácsos kapudat,

Ereszd be a rég nem látott summásfiadat!

– Beeresztelek, édes fiam, vártalak:

Hat hónapja, mióta nem láttalak.Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Intéző úr ha felül a lovára,

Intéző úr ha felül a lovára,

Kivágtat a cukorrépa-táblára.

Hátra teszi aranygyűrűs két kezét:

- Kapáljatok, az anyátok istenét!Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Intéző úr háza előtt két sor fa,

Intéző úr háza előtt két sor fa,

Párosával áll a summás alatta.

Közepébe intéző úr beszélget:

- Gyertek lányok, utoljára fizetlek!Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

A verebi széles utca jaj, de nagyon röges,

A verebi széles utca jaj, de nagyon röges,

A summásnak rajta járni de nagyon keserves!

Rajta jártam hat hónapig minden este, reggel.

Segédtiszt úr vezetgetett, verje meg az Isten!

Verje meg hát, verje is meg, veretlen ne hagyja,

Aki azt a szegény summást mindég szekírozza.Letelt már a summásidő, haza fogok menni,

Édesanyám ablakjára jó estét köszönni...

- Keljen fel hát, édesanyám, már én hazajöttem!

Ezt a betyár hat hónapot sírva kitőtöttem.Bélapátfalva (Borsod)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Megy a nap lefelé,

Megy a nap lefelé,

A nagy hodály felé;

Haladnak a leányok,

A napszámos kislyányok

A nagy hodály felé.Bemegy a hodályba,

Leül a szalmára;

Gondolkodik magába:

Mit egyen vacsorára?

Kenyeret magába.Mezőtúr (Szolnok)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

A dobozi, a dobozi ököristállóban

A dobozi, a dobozi ököristállóban

Lányok feküsznek az ágyon, legények sorjában.

Kilenc óra után jönnek a zsandárok:

Úgy nézik, hogy milyen szépen

Alusznak a lányok.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Intéző úr a kapuba ha kiáll:

Intéző úr a kapuba ha kiáll:

Onnan nézi, hogy a summás mit csinál;

Dolgozik-e vagy csak lopja a napot,

Megérdemli-e a savanyú babot.- Intéző úr, a mindenit magának!

Ne adja a babot már a summásnak!

Vagy egye meg, vagy adja a kutyának,

Ne adja a hathónapos summásnak!Bélapátfalva (Borsod)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Erdőháton ugatnak már a kutyák,

Erdőháton ugatnak már a kutyák,

Talán biz az öreg gazdát ugassák?

Hadd ugassák, tépjék le az oldalát!

Ne szomoríja a summásbandáját.Mezőkövesd (Borsod)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Intéző úr háza előtt van egy fa,

Intéző úr háza előtt van egy fa,

Minden reggel sok-sok summás alatta.

Intéző úr a botjára támaszkodva

Úgy válogat a sok summásjányokba.- Na, ti húszan itt maradtok, felveszlek,

A többiek pedig hazamehetnek.

Leszerződtök, hat hónapra fizetek,

A birkaistálló lesz a fekhelyetek.Így becsüli az intéző úr a summást:

Istállóba fekteti, mint a birkát!

Szalmából volt a derékalja, párnája;

Hat hónapig sem fekszik vetett ágyba...- Na, gazduram, az isten áldja meg magát,

Ki ilyen nagyon becsüli a summást!

Mert az intéző úr az egy nagy kutya,

Ki a summást ha kell, ha nem, ugatja.- Intéző úr, adja ki a béremet!

Miből tartom el a hat gyermekemet?

Az intéző a summást meg sem hallgatja,

Mint egy kutyát a zsandárnak átadja.Kezem, lábam megvasalva kísérnek;

Intéző úr a lóhátról fenyeget:

- Na, te kutya! Most kapod a béredet,

Lesz miből eltartani a gyerekedet.- Intéző úr, Isten verje meg magát!

Nem messze van már a magyar szabadság:

Derül már a szép szabadság hajnala,

Magának meg készül az akasztófa!Gyulavári (Békés)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Az ispány úr ha kimegy a dülőre,

Az ispány úr ha kimegy a dülőre,

Belenéz a messzelátó üvegbe.

Onnan nézi a summás-kislányokat:

Dolgoznak-e vagy csak talán alusznak?Pere-puszta, Olaszfalu (Veszprém)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Eljött a november elseje:

Eljött a november elseje:

Letelt a summás ideje.

Minden be van takarítva,

Csak a pénz nincs a markunkba.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Püspök-puszta hegyes-völgyes határa;

Püspök-puszta hegyes-völgyes határa;

Közepébe intéző úr lakása.

A barakot kitették a szélére,

Hogy a lárma ne halljon a fülükbe.Dávod (Bács-Bodrog)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Édes, jó anyám postán küldött levelet:

Édes, jó anyám postán küldött levelet:

- Gyere haza, édes lányom, ha lehet!

- Hazamennék, édesanyám, de nem lehet:

Szigorú a mi intézőnk, nem enged.Nagybátony (Nógrád)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Édes, jó anyám, nem írok több levelet,

Édes, jó anyám, nem írok több levelet,

Kapircskapa vágta el a kezemet.

Sérelmes a kapircskapa vágása,

Sír a néne, Bakovka, hangzik a zokogása.Mátraszentimre (Heves)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Bakos Matyi kiadta a parancsot:

Bakos Matyi kiadta a parancsot:

Minden kislány szedje össze a pakkot!

Szedje össze, vegye fel a vállára,

Vigye ki az adonyi állomásra!Lassan jön a vonat az állomásra

Szomolyai summáslányok számára.

Egyet füttyent: - Summáslányok, beszállni!

Szép vagy, babám, nehéz tőled elválni.Szomolya (Borsod)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Segédtiszt úr, a mindenit, mit csinál?

Segédtiszt úr, a mindenit, mit csinál?

Éjjel-nappal répakapát vizitál!

Vizitálja, segédtiszt úr, nem bánom:

Ma vagy holnap szabadulásom várom.Mezőkövesd (Borsod)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Ha elkezdem a napokat számolni,

Ha elkezdem a napokat számolni,

Hányszor kell még a hodályban meghálni:

Nem hálok már, éppen csak egy éjszakát!

Ez ad árva szívemnek vigasztalást.Egerszalók (Heves)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Jobbágy Imre ha bejön a barakkba:

Jobbágy Imre ha bejön a barakkba:

- Summáslányok, álljatok fel egy sorba!

- Nem állunk fel, Imre bácsi, nem lehet,

de nem lehet!

Parancsolt már két hónapig eleget!Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Én istenem, miért nem szakad le az ég,

Én istenem, miért nem szakad le az ég,

Hogy énnekem krumplileves az ebéd!

Krumplileves, darás tészta, semmi más.

Szól az ember, azt mondják, hogy: - Ne pofázz!Mezőkövesd (Borsod)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

– Édesanyám, adjon isten jó estét!

– Édesanyám, adjon isten jó estét!

Hazajöttem, mint egy váratlan vendég.

Örömmel jöttem én haza, nem búra,

Summásélet, de beléd vagyok unva.Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

A szőlősi cukorrépa levele

A szőlősi cukorrépa levele

Ráhajlik a gömbölyű kapanyélre.

Meg-megállok, tisztítom a kapámat;

Hideg vízzel megöblítem a számat.Endrőd (Békés)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Nagyszécsénynek dimbes-dombos határa.

Nagyszécsénynek dimbes-dombos határa.

Elfáradt a karom a kapálásba.

Úgy elfáradt, nem birom fölemelni.

Nem birom a szeretőmet ölelni.Nagyszécsényben szépen szól a pacsirta.

Balázs bácsi a levelet most írja.

Írja, írja, majd én elmagyarázom:

Nagyszécsénybe több répát nem kapálok.

Szentistván (Borsod)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Keléd-puszta gidres-gödrös határa…

Keléd-puszta gidres-gödrös határa…

De sok summás átkot mondott reája:

– Légy átkozott, Keléd-puszta, mindaddig,

Míg benned egy summáskislány létezik!Egy szem csusza kettő van a számomra.

Ne csodálják, ha el vagyok hervadva!

Elhervasztott a Szentivány kenyere…

Jó az Isten, megszabadít majd tőle!Mező fölött szépen szól a pacsirta.

Bandagazda a nevemet fölírta.

– Írja, írja, bandagazda nem bánom,

Keléden én nem aratok több nyáron!Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Tekintetes intéző úr háza.

Tekintetes intéző úr háza.

Rászállott egy aranyszárnyú páva.

Az is azért szállott a házára:

Summáslányok szabadulására.Bogács (Borsod)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Intéző úr, köszönjük a jóságát:

Intéző úr, köszönjük a jóságát:

Ne mérjen már nekünk többet szalonnát!

Hogyha mér is, nem fogadjuk el tőle,

Ha akarja, tegye el esztendőre;

Ha akarja, tegye el esztendőre,

Akkor se a borsodiak részére!Mezőkövesd (Borsod)

Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Lukas a hodály ajtaja,

Lukas a hodály ajtaja,

Hideg szellő fúj be rajta.

Hideg szellő csak azt fújja:

Csak a summás szabadulna!Mezőkövesd (Borsod)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

A szécsényi nagy hodályba vaságyon

A szécsényi nagy hodályba vaságyon

Nem jól van a fejem alja csinálva.

Gyere, babám, igazítsd meg!

Fáj a szívem, vigasztald meg,

Hogy ne fájjon!Szentistván (Borsod)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Nagykertmegi magtárajtó fekete,

Nagykertmegi magtárajtó fekete,

Majd kinyitja magtáros úr reggelre.

Summáslányok, a zsákokat foldozzák.

Majd a nyáron abba mérik a búzát.Körösladány (Békés)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Lement a nap, lement a nap, még sincs este,

Lement a nap, lement a nap, még sincs este,

A summásnak, a summásnak még sincs kedve.

Kedve volna hazamenni,

De a pallér - Jóska bácsi - nem engedi.Mezőkövesd (Borsod)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

De meguntam ezt az urat szolgálni:

De meguntam ezt az urat szolgálni:

Répaföldjén végig-vissza sétálni!

A kapanyél feltörte a kezemet;

A pallérunk szidja az istenemet!Vasszilvágy (Vas)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Intéző úr ha kijön a táblára,

Intéző úr ha kijön a táblára,

Keresztbeveti a lábát a sorba.

Nagy mérgesen elkiáltja ő magát:

- Dolgozzatok, az anyátok csillagát!Intéző úr, a mindenit magának!

Egye meg a sűrejét a babjának.

Vagy egye meg, vagy adja a kutyának,

Ne adja a kéthónapos summásnak!Ha én egyszer tüzes ménkő lehetnék,

Intéző úr szobájába beütnék.

Agyonvágnám, intéző úr, magát is,

Meg azt a sok ingyenélő kutyát is!Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Intéző úr udvarában van egy fa,

Intéző úr udvarában van egy fa,

Párosával áll a summás alatta.

Intéző úr a summásra rákiált:

- Induljatok, az anyátok csillagát!- Intéző úr, isten áldja meg magát!

Ne mérjen má nekünk többet szalonnát!

Vagy egye meg, vagy adja a kutyának,

Ne adja a hathónapos summásnak!Bélapátfalva (Borsod)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Négy órakor kimegyek a táblára,

Négy órakor kimegyek a táblára,

Édesanyám sírva néz ki utánam.

Sírhatsz, anyám, mert sírba tesz a korán kelés;

Sírba tesz a cukorrépa-egyelés!Galgahévíz (Pest)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Harmat-pusztán szépen ugat a kutya.

Harmat-pusztán szépen ugat a kutya.

Bendes András a szerződést most írgya.

Írjad, írjad, majd én elmagyarázom:

Harmat-pusztán nem kapálok több nyáron.Bakonyszentlászló (Veszprém)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Most van a nap lemenőbe;

Most van a nap lemenőbe;

Napszámosnak nincsen kedve.

Kedve volna, (de) hazamenni,

Lajos bácsi nem ereszti.Lajos bácsi, hat óra,

Eresszen minket haza!

Messze van a mi tanyánk,

Nem fől meg a vacsoránk.

Lajos bácsi, hat óra,

Eresszen minket haza!Szaján (Torontál)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Este van, este van, nyugszik a nap,

Este van, este van, nyugszik a nap,

Minden munkás hazaballag;

De a pallér nagy gavallér, nem néz a munkásra,

Csak a kocsma ajtajára!Csatárpuszta, Súr (Komárom)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Ez a vonat most van indulóba.

Ez a vonat most van indulóba.

A belseje föl van virágozva.

A belseje sárgára,

A borsodi summáslányok számára.

Mennek haza végleg szabadságra.Mezőkövesd (Borsod)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Segédtiszt úr háza előtt van egy fa,

Segédtiszt úr háza előtt van egy fa,

Segédtiszt úr arra legyen akasztva!

Én is elmegyek az akasztására,

Én húzom a kötelet a nyakára.Segédtiszt úr, nem kívánok egyebet:

Hónaljmankón keresse a kenyeret!

Azután meg legyen világ szekere,

Pukkanjon ki, mint az autó kereke!Sarkad (Bihar)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Jóska bácsi, Isten áldja meg magát,

Jóska bácsi, Isten áldja meg magát,

Mert a nyáron nagyon jó volt mihozzánk.

Maga jó volt, az intéző volt kutya.

Vágjon bele a tüzes istennyila!Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Jóska bácsi, Isten áldja meg magát!

Jóska bácsi, Isten áldja meg magát!

Adja Isten, sose lássuk meg egymást!

Ha meglássuk, csak úgy lássuk meg egymást:

Hónalmankón kéregesse a krajcárt!

Én is adok egy-két krajcárt magának,

Jaj, de sokat megszidta az anyámat.Mezőkövesd (Borsod)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Intéző úr, adja ki a munkakönyvemet,

Intéző úr, adja ki a munkakönyvemet,

Már én többet nem kapálom a répaföldet!

Elég volt már hat hónapig kapálni nekem!

A kéthelyi állomáson vár a kedvesem.Kéthely (Somogy)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Ha akarok, új esztendőt csinálok,

Ha akarok, új esztendőt csinálok,

Én már többé répasorba nem állok:

Megmosom a répától a (sáros) kezemet:

- Intéző úr, fizessen ki engemet!Egerszalók (Heves)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Deres a répa levele,

Deres a répa levele,

Fázik a summások keze.

Ha fázik is, dolgozni kell:

A summásnak szenvedni kell.- János bácsi, fizessen ki,

Mert már nekünk el kell menni!

Kalapom szemembe vágom,

Magát többé sose látom.Egerszalók (Heves)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

A hatvani hodályba

A hatvani hodályba

Lányok ülnek sorjába.

Megy az ispán s azt mondja:

- Gyertek, lányok, menjünk, lányok,

Kifelé a répába!- Nem megyünk mi, nem megyünk,

Kitelt már a mi időnk!

Pénz kell a mi kezünkbe.

Holnap este nyolc órakor

Felülünk a gőzösre.Bogács (Borsod)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

A kubikoslegény elmondja imáját:

A kubikoslegény elmondja imáját:

- Egye meg a mérnök a vállalkozóját!

Csak tizenhat krajcár a köbméter ára.

Szegény kubikosnak nem jut pálinkára!Csongrád (Csongrád)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Kubislegény búcsúzik a munkától:

Kubislegény búcsúzik a munkától:

Szedi-veszi talicskáját, elindul.

Csikorog a talicskája,

Bús könnyei hullnak rája.

A kenyerét más határban keresi.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Nincsen annál betyárossabb élet,

Nincsen annál betyárossabb élet,

Amely leány kubislegényt szeret,

Mer a kubis elmén vándorolni,

Itthon hagyja babáját búsulni.Hódmezővásárhely (Csongrád)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Elvégeztük az aratást.

Elvégeztük az aratást.

Készülj, gazda, jó áldomást!

Gazdasszonyunk jó vacsorát!

Adjon isten jó éjszakát!Gerencsér (Nyitra)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Kérges kezű öreg kubis munkája

Kérges kezű öreg kubis munkája

Meglátszik a Körös-part koronájába

Kihúzza a zsinórt szelvény irányába,

A koronát ahhoz élesen levágja.Békés (Békés)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Szállásunk volt az ég alja,

Szállásunk volt az ég alja,

Takarónk az ég csillaga.

Egész nap ha kubikoltunk.

Bokor alján összerogytunk.Zsadány (Bihar)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Nem hitted el, babám, hogy kubikos vagyok,

Nem hitted el, babám, hogy kubikos vagyok,

Majd elhiszed, babám, ha dolgozni fogok:

Ásó, lapát a kezembe,

Barna kislány az ölembe.

Nem nyomja szívemet a búbánat;

Nem nyomja a szívemet a bú.Jászladány (Szolnok)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Arattam én a múlt nyáron,

Arattam én a múlt nyáron,

A hasznát még ma is várom!

Termett búza, termett árpa,

Jóllakott az úr magtárja.Pedig de sok izzadságom

Csurgott el ott a határon!

Ugyan mi is lett belőle?

Valaki meghízott tőle!Nincs is esze a szegénynek,

Hogy élhetne, mégse élhet:

Másnak adja vérét, máját,

Azok meg csak elprédálják.De szeretném elkiáltni,

Hogy hallaná meg akárki:

Ki nem kapál, ki nem arat,

Az egyen az asztal alatt!Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Maris néném, Julis néném, minek vannak ott be,

Maris néném, Julis néném, minek vannak ott be,

Ha az ebéd, ha az ebéd sosincs készen délre?

Só sincs benne, bab sincs benne, mégis meg kell enni;

A sok szegény summásoknak éhen kell dolgozni.

A sónak, a paprikának hová lett az ára?

Balázs bácsi beletette a ládafiába.BorsodForrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>