Ráncos csizma, fakilincs,

Ráncos csizma, fakilincs,

Kenyér meg egy falat sincs.

Dunárul fúj a szél.Tajtékpipa, zsebóra,

Sohase üt ki jóra.

Dunárul fúj a szél.Morotva-puszta (Torontál)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>