A bányának magas tornya, sej, rászállott a gólya;

A bányának magas tornya, sej, rászállott a gólya;

Vizet hozott a szájába bányászok számára.

Mosdjatok meg, ti bányászok, mert szenesek vagytok!

Azt csak a jó isten tudja, hogy ti föld alatt dolgoztok.A bányásznak jól megy dolga, sej, semmire sincs gondja:

Főaknász úr a parancsot reggel felolvassa.

Fizetést is kap a bányász kétszer egy hónapba,

Nem ölég a babájának képeslevelezőlapra.Ősi (Veszprém)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>