Intéző úr udvarában van egy fa,

Intéző úr udvarában van egy fa,

Párosával áll a summás alatta.

Intéző úr a summásra rákiált:

- Induljatok, az anyátok csillagát!- Intéző úr, isten áldja meg magát!

Ne mérjen má nekünk többet szalonnát!

Vagy egye meg, vagy adja a kutyának,

Ne adja a hathónapos summásnak!Bélapátfalva (Borsod)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>