Mikor jöttem én Amerikába,

Mikor jöttem én Amerikába,

Kihajlottam a hajó rácsára.

Könnyes szemmel tekingettem vissza:

Magyar hazám, látlak-e vagy soha?- Isten veled, kedves feleségem!

Majd visszasegít a Jóisten engem.

Vissza-vissza, de nem tudom, mikor?

Öreg ember leszek én már akkor.Réde (Veszprém)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>