– Szépen kérem a főaknász uramat:

– Szépen kérem a főaknász uramat:

Egypár szóra húzza föl galambomat!

– Nem húzhatom, kedves lányom, nem lehet,

Szigorú a bányamester megbüntet.Főaknász úr, ha feljön az aknára

Nézzen bele a mély akna szájába!

Ott lát engem kis kalapba, nagy sárba;

Bal kezemben kék lánggal ég a lámpa.(Nógrád megye)Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>