Láttá-e mán kubikusbú jó gazdát?

Láttá-e mán kubikusbú jó gazdát?

Ha píze van, fődig leissza magát;

Ha nincs píze, bemén a barákába,

Annak néki a gödörcédulára.Csongrád (Csongrád)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>