Soha nem láttalak,

Soha nem láttalak,

Nem is ösmertelek,

Csak híred hallottam,

Mégis elvettelek.Adta vóna Isten,

Ne láttalak vóna;

Híredet, nevedet

Ne hallottam vóna!Talán a Jóisten

Jobbat adott vóna?

Vagy szebbet, vagy jobbat,

Nálad igazabbat!- János szeretőm vót,

De kutyahitő vót.

Retket adott ennem,

Az is keserő vót.Veszett vóna retke

Fekete fődjibe;

János szeretőcském

Az anyja míhibe!Kolon (Nyitra)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>